:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ++ด่วนที่สุด++ **ทุกแห่ง** รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน.ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน...
วัน เวลา ส่ง 05 มิ.ย. 256114:53:27
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1113
++ด่วนที่สุด++
**ทุกแห่ง** รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน.ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2