:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **กศน.อ.บ้านกรวด** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครง
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ค. 256115:02:18
จาก
ที่ ศธ 0210.42/1303
**กศน.อ.บ้านกรวด** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1