:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561และเกณฑ์ราคากลางพื
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ค. 256120:00:54
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1314
**ทุกแห่ง**แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561และเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3