:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **กศน.อำเภอพลับพลาชัย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ
วัน เวลา ส่ง 07 ส.ค. 256117:47:50
จาก
ที่ ศธ 0210.42/1490
**กศน.อำเภอพลับพลาชัย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1