:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ประกาศ**แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วัน เวลา ส่ง 10 ส.ค. 256113:10:52
จาก
ที่ ศธ ประกาศ
**ทุกแห่ง**แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1