:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย ลำปลายมาศ สตึก**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบร
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256117:15:58
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1616
**เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย ลำปลายมาศ สตึก**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2