:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256111:16:04
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1650
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ 12 กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1