:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอฯ
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256117:57:10
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1750
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอความอนุเคราะห์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1