:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง !!!ด่วนที่สุด!!! โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256115:22:38
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1968
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ บลูม บาย ทีวีพูล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญท่านและครู กศน. รวม 4 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวฯ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2