:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง !!!ด่วนที่สุด..การจัดทำคำของบลงทุน(ซ่อมแซม หสม.ปชช.)
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256114:37:03
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1982
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ท่านดำเนินการสำรวจประมาณการจัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการ พร้อม ปร.4 และ ปร.5 และแบบแปลนต่างๆที่ผ่านการรับรองวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งยัง กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ภายในวันที่ 23 ต.ค.2561
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1