:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง "ลำปลายมาศและโนนสุวรรณ"ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรฯ
วัน เวลา ส่ง 24 เม.ย. 256212:43:04
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว638 ลงวันที่ 24เม.ย.62
รายละเอียดดังที่ส่ง

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1