:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256215:33:24
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว870
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภูกระโดง

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1