:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมห้องเรียนว
วัน เวลา ส่ง 06 ส.ค. 256310:07:12
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1260
**ทุกแห่ง**ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้องเรียนวิชาชีพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1