:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคร
วัน เวลา ส่ง 06 ส.ค. 256310:17:06
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1258
**ทุกแห่ง**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูแนะแนวสู่ยุคสังคมดิจิทัล"

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1