:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่
วัน เวลา ส่ง 07 ส.ค. 256315:48:14
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1276
**ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1