:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
วัน เวลา ส่ง 17 ส.ค. 256316:30:18
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1336
สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ อนันตยารีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญท่านและข้าราชการครู เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1