:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
วัน เวลา ส่ง 21 ส.ค. 256315:15:59
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1406
**ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563)

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1