:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256316:42:25
จาก
ที่ ศธ ศธ 0210.42/ว 1449
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน.พ.ศ. 2563 เรียงตามเลขประจำตัวสอบ


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1