:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **สถานศึกษา 10 แห่ง** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และแก้ไ
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256312:07:18
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1496
**สถานศึกษา 10 แห่ง** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1