:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่รดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการประเมินเทียบ
วัน เวลา ส่ง 26 มิ.ย. 256115:17:52
จาก กศน.พลับพลาชัย
ที่ ศธ ศธ0210.4215/400
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่รดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1