:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256116:53:44
จาก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย
ที่ ศธ ศธ๐๒๑๐.๔๒๑๐/๖๑๙
กศน.อำเภอบ้านกรวดขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1