:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัว
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ค. 256116:05:29
จาก กศน.ลำปลายมาศ
ที่ ศธ 0210.4218/649
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัว นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำปลายมาศ เดินทางไปราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4