:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256110:50:06
จาก กศน.พุทไธสง
ที่ ศธ ศธ0210.4216/689
เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ไม่สามารถให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง ใช้เป็นสนามสอบได้ เพราะต้องใช้เป็นสถานที่ในการจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดสอบ เป็นโรงเรียนพุทไธสง

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1