:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งสัญญายืมเงิน
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256110:24:23
จาก กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
ที่ ศธ ศธ๐๒๑๐.๔๒๑๒/๕๒๒
ด้วย กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีความประสงค์ขอยืมเงินทอรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท บุรีรัมย์รายละเอียดดังไฟล์แนบ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1