:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 01 ต.ค. 256116:15:33
จาก กศน.ละหานทราย
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๗/๖๐๐
ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2