:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งข้อมูลการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติราชการ
วัน เวลา ส่ง 22 ต.ค. 256116:32:58
จาก กศน.หนองหงส์
ที่ ศธ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๒๑/๖๙๘
การมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติราชการ


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4