:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 25 ต.ค. 256115:56:05
จาก กศน.พลับพลาชัย
ที่ ศธ 0210.4215/643
รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561