:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สนับสนุนการสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256116:02:40
จาก กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๒/๕๘๕
กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ขอส่งจำนวนยอดสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1