:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 256109:42:24
จาก กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๒/๖๒๐
ขอส่งรายงายงานสรุปข้อมูลต้นไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1