:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 256110:58:25
จาก กศน.พลับพลาชัย
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๕/๗๓๒
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงค์ ทรงปลูก

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1